post

Aby stwierdzić z przekonaniem, czy w ubezpieczeniach istnieje idealny produkt, najpierw trzeba ustalić jakie składniki i wytyczne mają wpływ na to miano. Jedni kierują się przede wszystkim ceną i z góry określonym pułapem, drudzy z góry znają swoje preferencje i, również dysponując określonym budżetem, szukają najlepszego produktu w swojej klasie.

 

Dążeniem każdego konsumenta jest posiadanie towaru czy usługi z najwyższej półki. Nie musi to być od razu klasa premium, ale chodzi o wyważenie proporcji. Za najlepszy produkt będzie uważany ten, który nie tylko spełni swoją funkcję, ale i będzie możliwy do nabycia w odpowiednim przedziale cenowym. Co to oznacza? Chcąc kupić samochód najpierw kierujemy się górną kwotą możliwości finansowych. Opcji jest kilka:

  • Zakup do określonej kwoty
  • Zakup wybranego modelu do określonej kwoty, nawet jeśli jest rocznikowo starszych

 

Co jest ważniejsze?

 

Najlepsze ubezpieczenie na życie można poznać po tym, że uwzględnia co najmniej połowę z poniższych cech:

 

  • Duża liczba umów dodatkowych
  • Wysoka suma ubezpieczenia
  • Możliwość indeksacji składki
  • Możliwość zmiany częstotliwości opłacania składki
  • Możliwość inwestowania części środków przeznaczonych na ubezpieczenie
  • Wgląd do polisy
  • Szeroka rozpiętość wieku, w jakim można przystąpić do polisy
  • Krótki okres karencji

 

Indywidualne czy grupowe?

 

Z powyższego wyliczenia ubezpieczenie grupowe zawiera tylko kilka wytycznych. Dzieje się tak ze względu tzw. ryzyko ubezpieczeniowe. Indywidualne ubezpieczenia na życie posiada to ryzyko na znacznie wyższym poziomie, bo dotyczy ubezpieczonej jednostki, a nie grupy. To pozwala zaproponować m.in. wyższą składkę, ale i wysoką sumę ubezpieczenia, kilkumiesięczny okres karencji, ale elastyczne regulacje dające możliwość poszerzenia ochrony o umowy dodatkowe.