post

Ubezpieczenie z okazji urodzenia dziecka bez karencji. Czy takie polisy są?

W ofertach towarzystw ubezpieczeniowych można znaleźć polisy, które gwarantują wypłatę świadczeń z tytułu urodzenia dziecka. Jeżeli kobieta planuje ciążę, powinna zastanowić się nad tego typu ubezpieczeniem. Może skorzystać z niego w ramach ubezpieczenia grupowego np. w domu pracy lub ubezpieczenia indywidualnego. Należy pamiętać, że większości przypadków przyszła matka będzie mogła podejść do tej polisy przed wejściem w ciążę. Towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły narzucają 9-12 miesięczną karencję. Oznacza to, że że w tym czasie kobieta urodzi dziecko, nie zostanie jej wypłacone świadczenie. 

Zdarzają się jednak wyjątki. Istnieją na rynku ubezpieczenia z tytułu urodzenia dziecka bez karencji. Tego typu polisy można spotkać w zakładach pracy, gdzie pracodawca indywidualnie negocjuje warunki ubezpieczenia grupowego dla swoich pracowników z towarzystwem ubezpieczeniowym. Że w danej polisie nie obowiązuje karencja, oznacza to, że przystąpić może do niej kobieta, która jest obecnie w ciąży. Należy jednak pamiętać, że tego typu ubezpieczenie jest rzadkością i jest tylko w ramach ubezpieczenia grupowego.